zpět na hlavní stranu
zpět

Díky podtlakovému upínání a systému obrábění NESTING dosahujeme maximální výtěžnosti z desky polotovaru.