zpět na hlavní stranu
zpět

27. 5. 2022

Modernizace ve společnosti Plane Verti

Projekt MODERNIZACE VE SPOLEČNOSTI PLANE VERTI 21/011/19210/452/133/001226 byl spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.

Hlavním cílem projektu byla investice do nové technologie 3D robotické měřící rameno a zavedení této technologie do výrobního procesu. Realizací této investice došlo ke snížení časové náročnosti procesu, zpřesnila se výroba a omezila se zmetkovitost díky mnohonásobně přesnější výstupní kontrole.