zpět na hlavní stranu
zpět

14. 12. 2020

Experimentální analýza přesnosti obráběcího centra BRAL

V roce 2020 získala firma Plane Verti s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes třetí výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. žádosti: IP3-2019-015). Podpora byla mířena na účast firmy Plane Verti s.r.o. na projekt „Experimentální analýza přesnosti obráběcího centra BRAL“ v Bolehošti za účelem měření přímosti osy X na čele vřetena a na virtuálním obrobku ve směru Z a návrh kompenzační strategie. Očekávaným výstupem je výzkumná zpráva, která obsahuje přehled dosažených výsledků, jejich zhodnocení, návrh kompenzační strategie a fotodokumentace z provedených měření. Projekt „Experimentální analýza přesnosti obráběcího centra BRAL“ je spolufinancován Evropskou unií.