Category Obrábění kompozitů

kridelko-L-39NG

Křídélko letounu L-39NG

18. 1. 2019

Výroba prototypových i sériových dílů s přímým vstupem do letadel (létající díly).

Read More
karbonová palubovka letounu

Speciální designové díly pro letecký průmysl

15. 10. 2018

Díky podtlakovému upínání a systému obrábění NESTING dosahujeme maximální výtěžnosti z desky polotovaru.

Read More
prevodovka

Víko převodovky z kompozitního materiálu

15. 10. 2018

Pro vývojová střediska renomovaných výrobců automobilů (BMW, Jaguar, Tesla, Lamborghini a další) vyrábíme díly z karbonových slitin, nejen pohledové ale i s požadavkem na vysoké pevnosti a rozměrové přesnosti. Jedním z nejdůležitějších faktorů je povrchové zpracování obráběných dílců, kde nesmí dojít k delaminaci vláken. Proto spolupracuje s několika vývojovými středisky dodavatelů nástrojů. Kupříkladu WEDCO Tool

Read More
Karbonové nosníky

Obrábění sendvičových karbonových nosníků

15. 10. 2018

Pro výrobce portálových CNC strojů obrábíme sendvičové karbonové nosníky z různorodých materiálů, které při obrábění vyžadují speciální řezné podmínky a nástroje.  Nosníky obrábíme až do délky 8 000 mm. V přesnostech rovinnosti a kolmosti 0,03 mm. Tyto sloučené materiály obrábíme systémem trochoidního a adaptivního obrábění. Pro dosažení požadované přesnosti spolupracujeme s ČVUT Praha na systémech upínání

Read More
karbonový blatník motorky

Karbonový blatník superbiku

15. 10. 2018

Jedná se o pohledový díl s požadavkem na designové provedení. Proto se obrábí velkými řeznými rychlostmi a speciálními nástroji se souvislým řízením v pěti osách (kontinuální obrábění).  

Read More