Obrábění sendvičových karbonových nosníků


Karbonové nosníky

Obrábění sendvičových karbonových nosníků

Pro výrobce portálových CNC strojů obrábíme sendvičové karbonové nosníky z různorodých materiálů, které při obrábění vyžadují speciální řezné podmínky a nástroje. 

Nosníky obrábíme až do délky
8 000 mm
. V přesnostech rovinnosti a kolmosti 0,03 mm. Tyto sloučené materiály obrábíme systémem trochoidního a adaptivního obrábění.

Pro dosažení požadované přesnosti spolupracujeme s ČVUT Praha na systémech upínání a opakovaného sondování pozice (tvaru).

  • Category:
  • Client:
  • Date:
  • Website: