zpět na hlavní stranu
zpět

Certifikace

AS/EN 9100

EN9100:2018, také známá jako AS9100D nebo AS9100, je nejnovější norma pro organizace, které se zabývají návrhem, vývojem nebo poskytováním produktů a služeb pro letectví, kosmonautiku a obranu, včetně dílů, komponent a sestav. Normu vypracovala Mezinárodní skupina pro kvalitu v leteckém průmyslu (IAQG) za účasti zástupců leteckých, kosmických a obranných společností z Ameriky, Asie/Pacifiku a Evropy.

Stejně jako předchozí verze AS9100 standardizuje i EN9100:2018 požadavky na systém managementu jakosti pro společnosti zapojené do leteckého průmyslu a dodavatelského řetězce. Norma vychází z obecných norem ISO 9001 pro systémy managementu jakosti a rozšiřuje je o průmyslové směrnice pro bezpečný vývoj, výrobu a distribuci kvalitních leteckých dílů a produktů.

Certifikaci AS9100 mohou organizace po celém světě získat na všech úrovních dodavatelského řetězce s cílem zlepšit jakost, náklady a výkonnost dodávek. Toho lze dosáhnout snížením nebo odstraněním specifických požadavků organizace, efektivní implementací systému managementu jakosti a širším uplatňováním osvědčených obchodních postupů.

Společnost Plane Verti úspěšně prošla certifikací AS9100 v roce 2023. Aktuálně očekáváme vydání certifikátu certifikační autoritou. 

Certifikát připravujeme

ISO

ISO 9001:2016 je mezinárodní norma pro systémy managementu jakosti. Tato norma stanovuje požadavky pro zavedení a udržování efektivního systému managementu jakosti ve firmě. V Plane Verti dodržujeme procesy, které zajistí, že výrobky a služby splňují nejvyšší standardy kvality a požadavky zákazníků.

Ve vztahu k CNC obrábění železných a neželezných kovů, kompozitních materiálů a jejich kombinací zajišťujeme postupy kontroly kvality materiálů, přesného obrábění a sestavování výrobků. 

Certifikát ke stažení (PDF)