planeverti-publicita

MODERNIZACE VE SPOLEČNOSTI PLANE VERTI

27. 5. 2022

Projekt MODERNIZACE VE SPOLEČNOSTI PLANE VERTI 21/011/19210/452/133/001226 byl spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS. Hlavním cílem projektu byla investice do nové technologie 3D robotické měřící rameno a zavedení této technologie do výrobního procesu. Realizací této investice došlo ke snížení časové náročnosti procesu, zpřesnila se výroba a omezila se zmetkovitost

Read More

POŘÍZENÍ VELKOPLOŠNÉ FORMÁTOVACÍ PILY PRO SPOLEČNOST PLANE VERTI S.R.O.

14. 5. 2021

POŘÍZENÍ VELKOPLOŠNÉ FORMÁTOVACÍ PILY PRO SPOLEČNOST PLANE VERTI S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií. Záměrem projektu je rozšíření stávajících výrobních kapacit společnosti a modernizace výroby společnosti Plane Verti s.r.o. pořízením nové velkoplošné formátovací pily.  

Read More

EXPERIMENTÁLNÍ ANALÝZA PŘESNOSTI OBRÁBĚCÍHO CENTRA BRAL

14. 12. 2020

V roce 2020 získala firma Plane Verti s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes třetí výzvu Specializovaných voucherů (reg. č. žádosti: IP3-2019-015). Podpora byla mířena na účast firmy Plane Verti s.r.o. na projekt „Experimentální analýza přesnosti obráběcího centra BRAL“ v Bolehošti za

Read More
olepovací-stroj

Pořízení nové technologie – OLEPOVACÍ STROJ

31. 1. 2020

Projekt POŘÍZENÍ NOVÉ TECHNOLOGIE – OLEPOVACÍHO STROJE PRO SPOLEČNOST PLANE VERTI S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozšíření stávajících výrobních kapacit a modernizace výroby pořízením nového olepovacího stroje s velkou kapacitou pro kvalitní opracování hran.

Read More

Nové 5-ti osé obráběcí centrum BRAL PLUS FC8022 SHIGH

18. 1. 2019

V únoru 2019 se náš strojní park rozroste o moderní 5-ti osé obráběcí centrum BRAL PLUS FC8022 SHIGH. V rámci uspokojení požadavků našich zákazníků v oblasti velikosti dílců jsme pořídili 5-ti osý stroj o rozjezdech 8 000 x 2 200 x 1 200 mm s možností dopnění šesté rotační osy.  

Read More
unicut-nastroje

Vývoj nových nástrojů

30. 10. 2018

Vyvíjíme nové nástroje na obrábění nestejnorodých materiálů jednou operací. Jedním z nejdůležitějších faktorů je povrchové zpracování obráběných dílců, kde nesmí dojít k delaminaci vláken. Proto spolupracuje s několika vývojovými středisky dodavatelů nástrojů. Kupříkladu WEDCO Tool Competence, UniCut.

Read More
ČVUT Praha FSI

Spolupracujeme s ČVUT Praha

25. 2. 2018

Navázali jsme spolupráci s ČVUT Praha. Soustředíme se na postprocesní měření dílů přímo na stroji, a systémy plovoucího upínání. Řešíme kupříkladu: Otázku upínání a strategii obrábění kompozitových dílců Otázku technologie obrábění – volba nástrojů a řezných podmínek Otázku postprocesního měření dílce na stroji

Read More