MODERNIZACE VE SPOLEČNOSTI PLANE VERTI

Projekt

MODERNIZACE VE SPOLEČNOSTI PLANE VERTI

21/011/19210/452/133/001226

byl spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS.


Hlavním cílem projektu byla investice do nové technologie 3D robotické měřící rameno a zavedení této technologie do výrobního procesu. Realizací této investice došlo ke snížení časové náročnosti procesu, zpřesnila se výroba a omezila se zmetkovitost díky mnohonásobně přesnější výstupní kontrole.

planeverti-publicita