POŘÍZENÍ VELKOPLOŠNÉ FORMÁTOVACÍ PILY PRO SPOLEČNOST PLANE VERTI S.R.O.

POŘÍZENÍ VELKOPLOŠNÉ FORMÁTOVACÍ PILY PRO
SPOLEČNOST PLANE VERTI S.R.O.
je spolufinancován Evropskou unií.

Záměrem projektu je rozšíření stávajících výrobních kapacit společnosti a modernizace výroby společnosti
Plane Verti s.r.o. pořízením nové velkoplošné formátovací pily.