Spolupracujeme s ČVUT Praha

cvut-fakulta-strojni

Navázali jsme spolupráci s ČVUT Praha. Soustředíme se na postprocesní měření dílů přímo na stroji, a systémy plovoucího upínání.

Řešíme kupříkladu:

  • Otázku upínání a strategii obrábění kompozitových dílců
  • Otázku technologie obrábění – volba nástrojů a řezných podmínek
  • Otázku postprocesního měření dílce na stroji